โครงการ Poontana CSR 2016

บริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดโครงการ "ชาวพูนธนาฯ ปันน้ำใจให้น้องๆ ปีที่ 1" เพื่อเป็นการปันโอกาสให้แก่น้องนักเรียนในถิ่นห่างไกล โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน และ ร่วมฟื้นฟูอาคารอเนกประสงค์