The Samsung Easy Color Manager

 
      Samsung Easy Color Manager คือซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการพิมพ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ประเภทธุรกิจสามารถปรับสมดุลสี ความสว่าง คอนทราสต์ หรือความอิ่มตัวของภาพที่เห็นบนหน้าจอพีซี นอกจากนี้ยังนำเสนอเอฟเฟ็กต์พิเศษมากมายที่ปรับปรุงภาพก่อนพิมพ์โดยไม่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการแก้ไขแต่อย่างใด หากบริษัทมีความพึงพอใจสีใดๆ เป็นพิเศษหรือมีเอกลักษณ์องค์กร (CI) ที่ประกอบด้วยสีแบบฟอร์มของบริษัทเอง บริษัทแห่งนั้นสามารถกำหนด ใช้ และแบ่งปันโปรไฟล์สีของตนเพื่อปกป้องภาพลักษณ์แบรนด์นี้
การปรับสีอย่างง่ายดาย
การปรับสีอย่างง่ายดาย
Samsung Easy Color Manager มีหน้าต่างการปรับในตัวที่ใช้งานง่าย เมื่อผู้ใช้วางพารามิเตอร์การแสดงตัวอย่างบนส่วนที่ต้องการพิมพ์ ภาพจะปรากฏตรงกลางหน้าต่างการปรับค่า เมื่อเห็นเวอร์ชันนี้ ผู้ใช้ระดับมืออาชีพสามารถปรับภาพในแบบที่จะทำให้ตนเองได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นก่อนการพิมพ์ ด้วยการเลือกสีและการปรับระดับบนแถบ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนความสว่าง คอนทราสต์ และความอิ่มตัวของภาพได้ สุดท้ายผู้ใช้สามารถสร้างเอฟเฟ็กต์มากมายด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ ตลอดจนถึงสมดุลสีของภาพ
แบ่งปันโปรไฟล์ภาพที่ปรับค่าแล้วอย่างง่ายดาย
แบ่งปันโปรไฟล์ภาพที่ปรับค่าแล้วอย่างง่ายดาย
Samsung Easy Color Manager ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดโปรไฟล์สีใหม่ สำหรับธุรกิจ คุณสมบัตินี้สามารถสร้างโทนสีพิเศษใหม่โดยอิงกับเอกลักษณ์ของบริษัท (CI) เมื่อกำหนดโปรไฟล์สีใหม่ ผู้ใช้จะสามารถแบ่งปันไฟล์การกำหนดค่ากับเพื่อนร่วมงาน หรือบันทึกไฟล์ดังกล่าวในเครื่องพิมพ์หรือ MFP ที่ไฟล์จะถูกกำหนดค่าเป็นโหมดมาตรฐาน หรือสามารถบันทึกไฟล์บนไดรเวอร์พีซีเพื่อให้สามารถสร้างไฟล์ใหม่เมื่อเริ่มพิมพ์งานในอนาคต สุดท้ายสามารถบันทึกโปรไฟล์สีที่กำหนดใหม่ในไฟล์การกำหนดค่า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรองข้อมูลหรือแบ่งปันไฟล์นั้นกับเพื่อนร่วมงาน
ใช้เอฟเฟ็กต์สีพิเศษอย่างง่ายดาย
ใช้เอฟเฟ็กต์สีพิเศษอย่างง่ายดาย
Samsung Easy Color Manager นำเสนอเอฟเฟ็กต์ทรงพลังในตัวมากมายเพื่อให้ผู้ใช้ประเภทธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการการทำงานการพิมพ์ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติการเปลี่ยนสีที่สะดวกสบาย เมื่อใช้เครื่องมือเหล่านี้ ผู้ใช้ระดับมืออาชีพสามารถใช้เอฟเฟ็กต์การแปลงสีแบบต่างๆ บนเอกสารที่พิมพ์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีทักษะการแก้ไขแบบผู้เชี่ยวชาญ